Pera Müzesi'ne

Meslek Gezisi düzenledik

Pera Müzesi'ne Meslek Gezisi düzenledik. “Sergey Parajanov - Sarkis ile” ve “The Time Needs Changing” sergilerini gezdik.