Toplantılar

 1956'dan günümüze kadar bütün toplantılarımızı;

 

* İstanbul Hilton Oteli'nde

* Salı günleri

* Saat 12.30 - 14.00 arasında

 

yapmaktayız.

 

Kulüp üyeleri her hafta İç Tüzükte belirtilen yerde, öngürülen gün ve saatte düzenli olarak toplanır. Bu toplantılar başka kulüpler ile birlikte de yapılabilir.

 

Yönetim Kurulu, herhangi bir haftada geçerli bir nedene dayalı olarak haftalık olağan toplantının yer, gün ve saatini önceki haftanın toplantı günü ile gelecek haftanın toplantı günü arasındaki bir tarihte alabilir.

 

Yönetim Kurulu resmi tatile rastlaması, dernek üyesinden birinin ölümü, yörenin tümünü etkileyen bir hastalık veya doğal afet nedeniyle olağan haftalık toplantıyı iptal etmeye yetkilidir. Bu nedenlerin dışında Yönetim Kurulu, görev dönemi içerisinde kendi takdiri ile dörtten fazla olağan haftalık toplantıyı iptal edemez. Ayrıca hiçbir şekilde arka arkaya üçten fazla haftalık olağan toplantıyı iptal edemez.

 

Rotary kurallarının en önemlilerinden biri her hafta yapılan toplantılardır. Başkanın en zor görevlerinden biri olduğu kadar en keyifli görevi de toplantı yönetimidir. Bir toplantının başarılı olmasında Başkanın dikkat etmesi gerekli pek çok husus vardır.

 

Toplantının herkes tarafından kolaylıkla bulunabilecek ve erişilebilecek yerde yapılmasına dikkat edilmelidir.

 

Her toplantı öncesi önem sırasına göre sıralandığı bir gündem hazırlanmalı.

 

Toplantı zamanı başkan tarafından çok güzel ayarlanmalı, gündemde yer alan maddelere yeterli ve dengeli zaman ayrılmış olmalıdır. Başkan bu zamanı en etkili şekli ile kullanabilmelidir.

 

Dostluk, yemek, duyurular, program, Guvernör Mektubu ve Rotary World’dan alıntılar için dengeli zaman ayrılmış olmalıdır.

 

Toplantılarda zaman yönetimi çok önemlidir. Sadece Başkan ve Yönetim Kurulu kulüp için konuların aciliyetini ve önemini bilebilir.

 

Bu hususta kural şudur;

 

“Çok hayati bir konu olmadıkça acil olanlar-çok uzun olmamak kaydı ile-çok önemli konular tamamlanıncaya kadar bekleyebilir.”